راحتی ستاره بازیکن استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

راحتی: ستاره بازیکن استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد به کارها فرهاد رهبر

متاسفانه اخیرا مدیریت دانشگاه به بسیاری از اساتید محترم که به صورت عضو نیمه وقت هیات علمی این واحد دانشگاهی که سالها مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی و تدریس بوده ا

اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد به کارها فرهاد رهبر

اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد به کارها فرهاد رهبر

عبارات مهم : اسلامی

متاسفانه اخیرا مدیریت دانشگاه به بسیاری از اساتید محترم که به صورت عضو نیمه وقت هیات علمی این واحد دانشگاهی که سالها مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی و تدریس بوده اند رسما حکم اخراج ابلاغ کرده هست. .

به گزارش ایلنا، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات پایتخت کشور عزیزمان ایران در تصویر العمل به بعضی کارها مدیریت تازه این دانشگاه به ریاست جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه نوشتند.

در بخشی از این نامه آمده است: مطابق ماده 6 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقرر می دارد: «دانشگاه (آزاد اسلامی) تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود».

در ادامه این نامه آمده است: متاسفانه اخیرا مدیریت دانشگاه به بسیاری از اساتید محترم که به صورت عضو نیمه وقت هیات علمی این واحد دانشگاهی که سالها مشغول به فعالیت علمی، پژوهشی و تدریس بوده اند رسما حکم اخراج ابلاغ کرده هست. قابل ذکر است که این اساتید جملگی از فرهیختگان برجسته و مبرز در حوزه تخصصی خویش هستند که دانشجویان عموما به واسطه اعتبار ایشان این واحد دانشگاهی را جهت تحصیل با کیفیت تر گزینش کرده اند.

در ادامه آمده است: در روند غیرتخصصی دیگری از چند ماه پیش به دستور ریاست محترم دانشگاه گروه های تخصصی در دانشکده ها منحل شده است اند. حضرتعالی و اهالی دانشگاه نیک می دانند که این تصمیم تا چه حد می تواند به کیفیت فعالیت های علمی و پژوهشی در دانشکده ها آسیب رساند. این تصمیم علاوه بر صدمه به کیفیت آموزش و پژوهش به لحاظ ساختار اداری و روند تصویب و نظارت بر پژوهش های دانشجویان اثر بسیار نامطلوبی داشته و زمینه ساز پرسشها فراوان جهت اساتید محترم، کارمندان زحمت کش دانشگاه و در نهایت دانشجویان شده است است.

در آخر این نامه آمده است: با ذکر این توصیه که این روند به قرار اطلاع در اکثر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جریان هست، توجه حضرتعالی را به این دغدغه جامعه دانشگاهی جلب می کنیم که متاسفانه به نظر می رسد بعضی از تصمیمات دوره تازه مدیریت در دانشگاه آزاد اسلامی ناشی از رویکردهای غیرتخصصی و احیانا سیاسی است که یادآور تجربه تلخ بازنشستگی اضطراری اساتید و جایگزینی افرادی است که با بهره مندی از بورسیه های خاص اینک در صف جایابی در هیات های علمی دانشگاه ها هستند.

اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد به کارها فرهاد رهبر

واژه های کلیدی: اسلامی | انقلاب | مدیریت | دانشگاه | دانشگاه | دانشجویان | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs