راحتی ستاره بازیکن استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

راحتی: ستاره بازیکن استقلال اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

عربستان گشودن حریم هوایی خود به روی رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

اداره هواپیمایی عربستان سعودی اخبار انتشار یافته مبنی بر اجازه این کشور به رژیم صهیونیستی جهت استفاده از حریم هوایی عربستان را تکذیب کرد. عربستان گشودن ح..

ادامه مطلب